Política de privacidade

O Concello de Lugo facilita información de interese xeral para a cidade e o municipio de Lugo, de xeito especial información sobre as actividades oficiais do Concello e a organización municipal e o fai a traverso dos seus dominios de Internet:

  • lugo.es
  • concellodelugo.org
  • muralladelugo.info

 

O tratamento dos datos de carácter persoal que se recollen a traverso de lugo.es e concellodelugo.es realízse de acordo co disposto na Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácer Persoal e demais normativa aplicable. O interesado poderá exercer seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, nos termos establecidos na lexislación aplicable, por escrito dirixido ó Concello de Lugo, Praza Maior, s/n – LUGO

 

Concello de Lugo

CIF P-2702800-J
Pza. Maior, 1
27001 LUGO
Telf. 982 297 100
info@concellodelugo.org