Fallo do Xurado dos Premios Connexio.


Bases do premio

Calendario:  datas e as fases a ter en conta:

Rexistro on- line (pre-inscrición) dos candidatos e das candidatas.

Confirmación de rexistro dos candidatos e as cadidatas á presente convocatoria.

A organización comunicará por e-mail ou telefónicamente a cada un dos/as candidatos/as, cuxa pre-inscrición fose recibida completa e correctamente, a confirmación de que foron aceptados/as para a seguinte fase: envío das propostas de intervención artística dos espazos.

 

Cada participante recibirá neste momento a información do espazo que terá que intervir (planos, fotos, localizacións, características, etc…). Esta asignación a vai realizar o comité técnico baseándose nas preferencias marcadas polos creadores e creadoras na pre-inscrición, a orde de recepción da mesma, e o criterio do comité tendo en conta as características de cada espazo e as prácticas artísticas de cada un dos creadores e das creadoras.

Envío e recollida das propostas de intervención artística.

As propostas deberán presentarse e enviarse de forma telemática seguindo todas as instrucións que se lles especifique aos candidatos e candidatas.

Comisión de valoración e fallo do Xurado.

O xurado fará unha selección de 6 obras/intervencións entre as propostas presentadas outorgando os seis Premios Connexio 2020. 

Do 10 ao 13 de agosto. Fallo do Xurado seguindo o sistema e criterios de valoración que se mostran nestas bases.

Comunicarase a resolución co nome dos/as seis premiados/as na primeira edición dos Premios “Connexio, espazos para a reflexión”.

Do 14 ao 16 de agosto. Firma e aceptación do compromiso adquirido, por parte de cada un dos/as seis premiados/as, para a produción e execución das obras da propostas gañadoras.

Do 17 ao 31 de agosto. Realizarase o primeiro abono parcial (1.500€) a cada un dos/as seis artistas premiados/as, co obxetivo de comezar a producir as obras ou intervencións artísticas a partir do 1 de setembro, nos espazos asignados.

Produción e execución das intervencións artísticas nos espazos.

Durante o mes de setembro os/as seis artistas gañadores/as levarán a cabo as súas intervencións artísticas, en base á proposta seleccionada (memoria) cumprindo o calendario de traballo presentado e as características técnicas descritas na proposta premiada.

 

Unha vez concluída e finalizada a intervención artística/obra realizarase o segundo e último abono do Premio a cada un dos artistas referidos por un importe de 1.500€.